Biostatystyka jako nauka wykorzystująca analizy statystyczne

Biostatystyka (in. biometria) to dziedzina nauki z pogranicza biologii i statystyki, która opiera się na adaptacji różnych metod i narzędzi statystycznych na potrzeby prac o charakterze badawczym. Najczęściej są to badania z takich dziedzin jak medycyna, biologia oraz zdrowie publiczne. Biostatystyka, wykorzystując analizy statystyczne, może służyć zarówno do weryfikowania skuteczności określonej terapii czy leku, jak i może pomóc we wskazaniu przyczyn konkretnych chorób i obliczeniu długości życia cierpiących na nie osób.

Zgromadzone dane trzeba przekształcić w wiedzę

Biostatystyka zajmuje się głównie organizmami żywymi, a jej istotą jest gromadzenie informacji, które można następnie wykorzystać do zrozumienia zjawisk poddanych gruntownemu badaniu. Najogólniej mówiąc chodzi o to, aby wszelkie użyteczne dane skutecznie przekształcić w określoną wiedzę. Biostatystykę wykorzystuje się ponadto do zbierania wiarygodnych dowodów, poddawania ich ocenie oraz konstruowania wniosków mających oparcie w przeprowadzonych badaniach. Specjaliści z tej dziedziny po zgromadzeniu danych podejmują szereg czynności:

  • przeprowadzają analizy statystyczne wyników badań, a także poddają je ocenie i interpretacji
  • uwzględniają wszelkie błędy oraz zmienne
  • wyznaczają brakujące dane

Nauka czerpiąca pełnymi garściami z innych dziedzin

Biostatystyka to specyficzna nauka, ponieważ pozwala na formułowanie różnych wniosków poprzez zastosowanie metod oraz wiedzy z zakresu wielu dziedzin – m.in. biologii, matematyki, informatyki i innych nauk zajmujących się ludzkim zdrowiem. Wywodzące się z nich analizy statystyczne i inne badania umożliwiają np. wykazanie związku między narażeniem na określone czynniki, a pojawiającymi się problemami ze zdrowiem. Specjaliści z tej dziedziny doskonale zdają sobie sprawę, że jedynie dzięki ścisłej współpracy z chirurgami czy genetykami są zdolni do przeprowadzania zaawansowanych badań.

Źródło artykułu: https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/